2257 OPIEKUN REJESTRÓW

Usc. TYTUŁ 18, SEKCJA 2257

Certyfikat zgodności: Wszystkie modele, aktorzy, aktorki i inne występujące w jakiejkolwiek wizualnej reprezentacji rzeczywistych zachowań o charakterze jednoznacznie seksualnym, które pojawia się lub jest zawarte na tej stronie internetowej, lub zostały wyprodukowane i / lub edytowane przez nas i zostały rozpowszechnione na platformach treści o charakterze jednoznacznym, z którymi współpracujemy, miały ponad dwadzieścia jeden (21) lat w momencie tworzenia obrazu wizualnego lub wideo.

Zapisy wymagane w sekcji 2257 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do tego materiału graficznego są przechowywane przez opiekuna rejestrów w biurze producenta w następujących lokalizacjach:

NYMPHA I GOLFO

Av. Burjasot 58, 46009, VLC

Hiszpania