2257 SPRÁVCE ZÁZNAMŮ

Usc. HLAVA 18, ODDÍL 2257

Osvědčení o shodě: Všechny modely, herci, herečky a další, které se objevují v jakékoli vizuální reprezentaci skutečného sexuálně explicitního chování, které se objeví nebo je obsaženo na této webové stránce, nebo byly vyrobeny a / nebo editovány námi a byly distribuovány na explicitních obsahových platformách, s nimiž spolupracujeme, byly starší než 21 (21) let v době, kdy byl vytvořen vizuální obraz nebo video.

Záznamy požadované v hlavě 18 hlavy 18 zákoníku Spojených států amerických, pokud jde o tento grafický materiál, jsou uloženy držitelem záznamů v kanceláři výrobce na tomto místě:

NYMFA A GOLFO

Av. Burjasot 58, 46009, VLC

Španělsko